ID1

About

ID1 is the creative studio of designer Lukasz Szpatowicz. We specializes in visual identity, logo, websites and printed matter.

Recognition 

The Art of Polish Poster
Dorota Folga-Januszewska
2018 BOSZ Publishing House

Ogólnopolskie Wystawy Znaków Graficznych
Patryk Hardziej, Rene Wawrzkiewicz
2016 Wydawnictwo Karakter

Contact 

hello@id1.studio